We invite you to one of the largest speech and language processing teams in Europe. Our lab is a place where engineers, researchers and language experts work together on innovative products for multi-lingual European market. We use cutting edge Artificial Intelligence techniques, big-scale data and adequate computational resources to develop future human language technologies.

We work closely with other Samsung R&D teams to develop the next-generation intelligent personal assistant Bixby. With Bixby we change the way billions of users access, explore and interact with knowledge, information and services. Bixby uses a natural language user interface to perform various tasks on Samsung devices:

https://bixby.developer.samsung.com/ 

Come join Samsung Bixby Team and create the future of voice services.


 

Technologies in use

 • Python (Jupyter, NumPy, NLTK, Scikit Learn, Tensorflow)
 • Natural Language Processing (text classification, word & sentence embeddings statistical and neural language modelling, named entity recognition, information extraction, evaluation of machine learning models, sentiment analysis)
 • Data Engineering & Data Science (training & test data collection, data augmentation, text corpus processing, data visualization)

 

 

We offer

      Team

 • Friendly working atmosphere
 • Wide range of trainings 
 • Opportunity to work in multiple projects
 • Multidisciplinary and multicultural team 
 • Working with the latest technologies on the market
 • Monthly integration budget
 • Possibility to attend local and foreign conferences

       Equipment:

 • Laptop (Windows) and PC workstation (Linux) + 2 external monitors

      Benefits:

 • Private medical care (possibility to add family members for free)
 • Multisport card
 • Life insurance
 • Lunch card
 • Variety of discounts (Samsung products, theaters, restaurants)
 • Unlimited free access to Copernicus Science Center for you and your friends
 • Possibility to test new Samsung products

 

Very well
LinuxBashPython/C/C++/Java

 

 • Building, deploying, and improving natural language processing (NLP) and speech recognition models (ASR) for multi-lingual European market
 • Collaboration with other experts and R&D centers
 • Collaboration with a team of internal language experts

 

 

Skills and Qualifications 

 • Bachelor's or master's degree in computer science, mathematics, telecommunications or related fields
 • Knowledge of Linux text shell and scripting (Bash)
 • Experience in at least one programming language: Python, C, C++ or Java
 • Practical knowledge or strong interest in natural language or speech processing technologies (NLP, ASR) and extraction of knowledge from textual data or related fields
 • Knowledge of English at a level that enables reading and writing of technical documentation and keeping correspondence

Nice to have

 • Experience with language processing sub-domain(s), e.g. part-of-speech tagging, named entity recognition or language modeling
 • Background in formal linguistics or computation theory
 • Practical knowledge of Deep Learning, Neural Networks, data analysis and visualization experience
 • Knowledge of Spanish/French/German or Italian at B1 level (or above) that allows performing tasks consisting of language resources processing

 

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Language courses
 • Conferences
 • Trainings

Relocation package

 • Money for moving expenses

Amenities

 • Bicycle parking
 • Hot beverages
 • Fruits
 • Chill room
 • Integration events
 • Snacks

Samsung R&D Institute Poland jest jednym z największych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce. Nasze biura ulokowane są w Warszawie i Krakowie. To w nich powstaje wysokiej jakości oprogramowanie dla produktów Samsung Electronics. Pracujemy w międzynarodowym środowisku. Współpracujemy ze spółkami zależnymi w Europie, USA i w Azji. Praca naszych inżynierów wpływa na przyszłość działania m.in. flagowych modeli smartfonów i telewizorów, sieci mobilnych, multimediów, produktów AGD, robotów czy inteligentnych budynków.

Nasz zespół składa się z ekspertów z wielu specjalistycznych obszarów. Wspólnie tworzymy środowisko, w którym możemy swobodnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pozostawiamy też przestrzeń do samodzielności, która sprzyja kreowaniu nowatorskich rozwiązań. Razem szukamy niestandardowych odpowiedzi, które pomagają nam tworzyć prawdziwe innowacje.

Jeśli podzielasz naszą wiarę w siłę technologii, która zmienia rzeczywistość, pracujesz z pasją, masz w sobie ciekawość świata i ciągle chcesz się uczyć – to jest miejsce dla Ciebie, a my wiemy, jakie warunki pracy stworzyć, by sprzyjały Twojemu rozwojowi. Szukamy ludzi, którzy potrafią przekuć śmiałe wizje przyszłości w projekty i produkty, które będą służyć milionom ludzi na całym świecie.