Your responsibilities:

 • Conceptualization and development of frontend apps on various web browser using Angular and Typescript
 • Performance optimization and bug fixing
 • Maintenance and further development of existing apps (Angular/Typescript)
 • Projecting for planned features and tools
 • Knowledge exchange with colleagues
 • Evaluation of new technologies

Twoje zadania:

 • Projektowanie i rozwój hybrydowych aplikacji web przy użyciu Typescript i Angular
 • Optymalizacja wydajności oraz usuwanie błędów
 • Konserwacja i rozwój istniejących aplikacji (Angular/Typescript)
 • Planowanie przyszłych funkcji i narzędzi
 • Wymiana wiedzy z kolegami
 • Ocena nowych technologii

Our offer:

 • Work in a friendly, innovative team
 • Interesting field of activity with a high degree of responsibility and flexibility
 • Flat hierarchies and open communication culture
 • Attractive working environment with plenty of room for creativity
 • Performance-based and fair compensation

Nasza oferta:

 • Praca w sympatycznym, innowacyjnym zespole
 • Interesujące pole działania z dużym stopniem samodzielności i elastyczności
 • Płaskie struktury organizacyjne i otwarta kultura komunikacji
 • Atrakcyjne środowisko pracy z dużą przestrzenią dla kreatywności
 • Sprawiedliwe wynagrodzenie uzależnione od wyników pracy

Your profile:

 • Degree in Computer Science/Software Development or equivalent, also open to career changers with demonstrable projects
 • Excellent programming skills web technologies (JS, TypeScript, HTML5, CSS)
 • Strong expertise in web user interface development and good user experience (user guidance, variable screen sizes, etc.)
 • Knowledge of Azure DevOps
 • Experience in Angular apps development
 • Experience with REST interfaces
 • Reliability, self-reliance, customer orientation, motivation
 • Strong ability/willingness to understand and internalize not only the technical aspects but also the workflows and business logic behind our product

Twoje kwalifikacje:

 • Wykształcenie z zakresu informatyki / programowania lub równoważne doświadczenie, chętnie także osoby zmieniające branżę z udokumentowanymi projektami
 • Bardzo dobre umiejętności programistyczne w obszarze technologii webowych (JS, TypeScript, HTML5, CSS)
 • Bardzo dobre umiejętności w projektowaniu interfejsów użytkownika oraz UX (nawigacja użytkownika, zmienne rozmiary ekranu itp.)
 • Znajomośc Azure DevOps
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji w oparciu o Framework Angular
 • Doświadczenie w obsłudze interfejsów REST
 • Niezawodność, samodzielność, orientacja na klienta, motywacja
 • Wyraźna zdolność/chęć zrozumienia i przyswojenia zarówno aspektów technicznych, jak i logiki biznesowej naszego produktu

Szukasz sposobu na uproszczenie złożoności w opiece zdrowotnej? Oprogramowanie PULSE Team rewolucjonizuje zarządzanie aptekami stacjonarnymi, praktykami lekarskimi, placówkami wielospecjalistycznymi i innymi poprzez integrację różnych „wyspowych rozwiązań” w jednym portalu. Z ponad 16 modułami nasze oprogramowanie oferuje kompleksowe rozwiązanie, które ma na celu uproszczenie, zautomatyzowanie i poprawę komunikacji.

Poszukujemy utalentowanych i zmotywowanych specjalistów, którzy wzmocnią nasz zespół i pomogą przekształcić branżę zdrowotną. Jako część naszego zespołu będziesz uczestniczyć w dynamicznym środowisku, które ma na celu uproszczenie tradycyjnego mikrozarządzania i zwiększenie efektywności.

Główne kompetencje oprogramowania PULSE Team obejmują:

 • Komunikację wewnętrzną i zewnętrzną
 • Całościowe zarządzanie personelem
 • Szkolenia online (obowiązkowe)
 • Zarządzanie zadaniami
 • Dostawę z SMS-ami do klientów końcowych
 • W pełni zautomatyzowany monitoring temperatury
 • I wiele więcej...

Jeśli jesteś zainteresowany(a) uczestnictwem w innowacyjnym zespole, który kształtuje przyszłość opieki zdrowotnej, czekamy na kontakt od Ciebie.