Senior Hardware Test Engineer

Rockwell Automation
Senior
Online interview
Employment contract
Katowice
Paid vacation
26

We've checked Rockwell Automation and we like what we saw. Learn more

Project description

Wykonywanie czynności związanych z testowaniem sprzętu, w tym między innymi projektowanie architektury testów, opracowywanie testów funkcjonalnych, planowanie, harmonogramowanie, ocenę kosztów i wykonywanie pod kierunkiem inżynierów projektu i kierowników projektów.

Odpowiedzialność za przypisane aspekty testów w ramach programu, w tym wykonywanie testów, rozwiązywanie problemów z testami, rozwiązywanie problemów jednostkowych, znajomość operacji laboratoryjnych i utrzymywanie bezpiecznego środowiska pracy. Wymagana współpraca między jednostkami biznesowymi w USA i Kanadzie. Osoba na tym stanowisku pełni bezpośredni nadzór nad technikami testowymi i przydzielonymi projektami. Będzie odpowiedzialna za wkład w rozwój nowych procesów testowych i metodologii testów.

Your tasks

 • Wykonywanie testów prototypowych przemienników częstotliwości oraz na ich poszczególnych obwodach.
 • Tworzenie platform testowych do testów automatycznych i ręcznych.
 • Tworzenie planów testów funkcjonalnych produktów na podstawie specyfikacji wymagań funkcjonalnych produktu, dokumentów projektowych.
 • Udział w tworzeniu planów testowania produktów, w tym identyfikacji zadań, tworzenia harmonogramów, identyfikacji nakładu pracy i oceny kosztów.
 • Projektowanie i wdrażanie konfiguracji testów produktów i systemów.
 • Udział w projektowaniu przemienników częstotliwości lub/i ich komponentów.
 • Udział w przeglądach planów testów i związanego z nimi harmonogramu.
 • Opracowanie procedur testowania produktów i ujęcie tych procedur w obowiązującym systemie zarządzania testami.
 • Uczestnictwo w odpowiednich programach wsparcia, aby mieć pewność, że produkty nadal spełniają potrzeby klientów.
 • Bycie na bieżąco z nowymi osiągnięciami i zastosowaniami technologii testowej, które można wykorzystać w produktach poprzez udział w seminariach technologicznych, kursach i niezależnych badaniach.
 • Umiejętność posługiwania się dokumentację projektową i wdrożeniową określoną we wspólnych procesach rozwojowych i związaną z wymaganiami procesu funkcjonalnego.
 • Praca z normami UL 508, UL 61800-5-1, IEC EN61800-3 i EN61800-5 dla określonych produktów.
 • Znajomość przemienników częstotliwości opartych na IGBT i napędów silnikowych.
 • Zbadanie narzędzi i metod sprzętowych i programowych w celu usprawnienia procesu testowania funkcjonalnego.

Who we're looking for?

Wymagania edukacyjne

 • Minimum stopień inżyniera elektryka, energoelektronika lub innej pokrewnej dyscypliny


Minimalne kwalifikacje

 • Minimum 6 lat doświadczenia w R&D lub w dziale testów sprzętowych
 • Znajomość produktów Rockwell Automation lub innych przemysłowych urządzeń sterujących
 • Znajomość sterowników PLC i przemienników częstotliwości.
 • Umiejętność czytania i interpretowania programów komputerowych, systemów operacyjnych i informacji o systemach komunikacyjnych
 • Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)


Pożądane kwalifikacje

 • Doświadczenie z RS Logix 5000 lub innymi narzędziami do programowania PLC
 • Znajomość UL508C, UL61800-5-1, ISO 61800-5-1, IEC 61508 TUV, bezpieczeństwo funkcjonalne, wymagania ISO 17025

How we manage our projects?
Methodology
Scrum, Kanban, V-Model, SAFe
Who makes architectural decisions?
Zaspół / Architekt
Who makes technology stack decisions?
Zespół / Architekt
Project management software
Jira, MSProject
How we code?
Git
Version control
Style guide
Code review
Pair programming
Static code analysis
TDD
BDD
Code metrics
Knowledge database
How we test?
Unit tests
Integration tests
System tests
Pentests
Performance tests
Manual testing
Test automation
CI
Work environment
Tech supervisor
Open space
Flexible working hours
Healthcare
 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
Leisure package
 • Leisure package
 • Leisure package for families
Bonuses
 • Financial bonus
Kitchen
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Fruits
 • Lunches
 • Snacks
Traning
 • Books
 • Trainings
 • Conferences
Parking
 • Car parking
 • Bicycle parking
Other
 • Shower
 • Chill room
 • Kursy językowe

Our company

Rockwell Automation

Katowice, Gdańsk, Warsaw 23 000
Tech skills
 • C#
 • .NET
 • C++

Check out similar job offers