Inżynier Jakości

Rockwell Automation
Mid
Online interview
Employment contract
Katowice
Paid vacation
26

We've checked Rockwell Automation and we like what we saw. Learn more

Project description

W związku ze zmianami organizacyjnymi poszukujemy kandydata na stanowisko Inżyniera Jakości (obszar KINETIX).

Your tasks

Obowiązki:

 • Definiowanie, wdrażanie oraz rozwój metod, technik oraz procedur z zakresu systemu zarządzania jakością tak by zapewnić produkcję wolną od błędów, w tym tworzenie i aktualizacja dokumentacji z zakresu kontroli jakości (CP, stanowiskowych intrukcji kontroli, PFMEA, TPM stanowiskowych);
 • Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych przygotowujących dokumentację jakościową (m.in. FMEA, CP);
 • Nadzór nad jakością wyrobu/przeprowadzanych testów;
 • Definiowanie oraz wybór odpowiedniego sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz definiowanie metod nadzoru nad tymże wyposażeniem;
 • Tworzenie statystyk i raportów jakościowych oraz ich analiza w celu określenia trendów, definiowania i wdrażania działań korygujących i doskonalących;
 • Wsparcie jakościowe bieżącej produkcji;
 • Rozwiązywanie problemów jakościowych wynikłych w trakcie realizacji bieżącej produkcji stosując narzędzia jakościowe;
 • Analiza reklamacji klientowskich, w tym tworzenie raportów 8D;
 • Zgłaszanie pojawiających się problemów do innych działów w Firmie, celem ustalenia rozwiązań systemowych;
 • Inicjowanie, formowanie i koordynacja pracy zespołów naprawczych, celem znalezienia optymalnych rozwiązań (doraźnych i systemowych), dla problemów bieżących;
 • Obsługa systemu sugestii;
 • Obsługa systemów zmian inżynieryjnych;
 • Inicjowanie działań projakościowych w ramach linii produkcyjnych, jak i zakładu (np. poprawy procesu pod kątem jakości);
 • Współpraca z działem SQE w zakresie problemów jakoścowych dotyczących materiałów od dostawców;
 • Współpraca z przedstawicielami innych fabryk RA w zakresie problemów jakoścowych, reklamacji, itp;
 • Proaktywny udział w optymalizacji kosztów jakości na linii; definicja potencjalnych możliwości redukcji kosztów i określenie poziomu inwestycji, koordynacja przydzielonych projektów oszczędnościowych;
 • Wsparcie jakościowe rozwoju linii (w zakresie wdrożenia nowych procesów i produktów oraz inicjatyw doskonalenia procesu i/ lub produktu);
 • Walidacja jakościowa nowego procesu oraz produktu;
 • Obsługa systemów SAP oraz FTPC w zakresie procesów jakościowych;
 • Doskonalenie systemu zarzadzania jakością (zg. z ISO 9001) w podłegłym obszarze;
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń jakościowych dla pracowników; zapewnienie świadomości i wiedzy pracowników na podległym obszarze w zakresie obowiązujących norm i standardów jakościowych; rozwijanie świadomości pro-jakościowej na podległym obszarze;
 • Uczestnictwo w auditach strony trzeciej (klienta, certyfikujące, inspekcje produktowe);
 • Realizacja auditów wewnętrznych z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Who we're looking for?

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne; preferowane kierunki związane z jakością;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym efektywną komunikację
 • Znajomość ISO 9001;
 • Biegła znajomość pakietu Microsoft Office;
 • Praktyczna znajomość dokumentacji i narzędzi jakościowych, (m.in. CP, 5WHY, PDCA, MSA, SPC, 8D, A3, Ishikawa, QRQC, PPAP, FMEA, Pareto, GD&T);
 • Obsługa Minitab
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi;
 • Uprawnienia SEP do 1kV mile widziane;
 • Wysoki poziom zdolności analitycznego myślenia, planowania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
 • Bardzo dobra organizacja czasu i umiejętność zorganizowania własnego stanowiska pracy;
 • Umiejętność pracy w interdyscyplinarnych (również międzynarodowych) zespołach
 • Znajomość wymagań z zakresu systemu 5S;
 • Umiejętności auditorskie;
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych

How we manage our projects?
Methodology
Scrum, Kanban, V-Model, SAFe
Who makes architectural decisions?
Zaspół / Architekt
Who makes technology stack decisions?
Zespół / Architekt
Project management software
Jira, MSProject
How we code?
Git
Version control
Style guide
Code review
Pair programming
Static code analysis
TDD
BDD
Code metrics
Knowledge database
How we test?
Unit tests
Integration tests
System tests
Pentests
Performance tests
Manual testing
Test automation
CI
Work environment
Tech supervisor
Open space
Flexible working hours
Healthcare
 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
Leisure package
 • Leisure package
 • Leisure package for families
Bonuses
 • Financial bonus
Kitchen
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Fruits
 • Lunches
 • Snacks
Traning
 • Books
 • Trainings
 • Conferences
Parking
 • Car parking
 • Bicycle parking
Relocation
 • Adaptation tips
 • Language courses
 • Help finding an apartment
 • Temporary housing
 • Visa Services
 • Sign up bonus
 • Flight ticket
 • Money for moving expenses
Other
 • Shower
 • Chill room
 • Kursy językowe

Our company

Rockwell Automation

Katowice, Gdańsk, Warsaw 23 000
Tech skills
 • C#
 • .NET
 • C++

Check out similar job offers