We are seeking an experienced PHP Developer to join a prestigious fintech company. The project is based on a distributed platform architecture, consisting of several larger and smaller services and libraries.

🚀 Technological Stack

 • PHP, Symfony, PHPunit, Behat
 • MySQL, PostgreSQL, MongoDB
 • Rest API, RabbitMQ, SQS, AWS
 • CI/CD: GitHub, Jenkins, Kubernetes, CodeCov, CS Fixer, PHP Stan
 • IT Methodologies: EventSourcing, DDD, CQRS, TDD
 • Work Methodologies: Scrum, Kanban, Event storming, Code review, Pair programming

💼 What do we offer?

 • Competitive market salary for a permanent position
 • Copyrights up to 70% of the salary
 • Yearly bonus system
 • Training budget
 • Medical care
 • Sport card
 • Possibility of remote or hybrid work
 • Opportunity to work with high-class developers, learn, and share knowledge within and between teams

🎯 Requirements

 • Team collaboration skills - a fundamental requirement, we are looking for team players.
 • Practical knowledge of object-oriented programming principles and design patterns.
 • Experience with both unit and integration testing.
 • Proficient in English communication.
 • Minimum 5 years of experience in PHP
 • Minimum 5 years of experience in SQL
 • Minimum 3 years of experience in unit testing
 • Minimum 2 years of experience in integration testing
 • Minimum 2 years of experience in Symfony
 • Minimum 3 years of experience in API development.
 • Minimum 1 year of experience in CI/CD (e.g., Jenkins)
 • Minimum 1 year of experience in cloud solutions
 • Minimum 2 years of experience in queue systems (e.g., RabbitMQ, SQS)
 • Minimum 2 years of experience in Domain Driven Design (DDD)
 • Minimum 2 years of experience in Command Query Responsibility Segregation (CQRS)
 • Experience in NoSQL (any practical experience)
 • Experience in Event Sourcing (any practical experience)

MUST HAVE

 • DDD (Domain Driven Design)
 • CQRS (Command Query Responsibility Segregation)
 • EDD (Event Driven Design)
 • ES (Event Sourcing)
 • ESB (Enterprise Service Bus)

W Square One Poland dążymy tam, gdzie nie dotarła jeszcze żadna agencja rekrutacyjna IT – prosto na orbitę transparentności i działania w duchu win-win. Jesteśmy towarzyszem, opiekunem, wsparciem – na każdej drodze rekrutacyjnej podróży. Specjalistom IT dajemy nieskrępowaną możliwość rozwoju – przy inspirujących projektach, z nowoczesnymi technologiami. Ważna jest dla nas kultura uczciwości i rzetelnego informowania o możliwościach rozwoju kariery.

Naszym hasłem jest #OneSquareOne - jeden zespół, wiele talentów. Tworzymy zgrany zespół, który żadnej technologii się nie boi. Wśród naszych klientów znajdziesz firmy reprezentujące różne branże, m.in. mediową, farmaceutyczną, technologiczną czy bankową. Nasze biura są zlokalizowane w Warszawie oraz Londynie.

Jesteśmy dumnymi posiadaczami certyfikatu Great Place to Work 2023.