We are looking for such profiles in a different teams.


You are welcome to apply with friends!

Very well
JavaScriptReactJSHTMLCSS

What you will be doing? 

 • You are developing new web-based applications and frontends for digital products and services of the Bank
 • Software development, defect analysis, bug fixing and problem-solving
 • Software configuration management and development
 • Test and code review (e.g. review of system components)
 • Creation of technical documentation
 • You will be working in an agile team setup, meaning the team includes business domain colleagues, business analysts, architects, developers and application operation experts.
 • Participate in scrum ceremonies (Daily, Planning, Review, Retro) using VidCo/Telco or – exceptionally – in person

 

Which technology & skills are important for us? 

 • Good knowledge of Frontend technologies (JavaScript, ReactJS, HTML, CSS)
 • Good knowledge of Frontend integration with Backends using API / REST
 • Good knowledge of Build Process for Frontend application: Bundeling, Node.js
 • Good knowledge of Agile Software Development / Scrum
 • Basic knowledge of Unix/Linux
 • Good knowledge of JIRA/Confluence/Bitbucket
 • English - B2 level


Nice to have: 

 • Practical experience in Google Cloud infrastructure (Kubernetes/Docker)
 • Knowledge of Python
 • Knowledge of Relational databases (SQL)
 • Basic knowledge of BI Tools

 
Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you! ?

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.