We invite you to one of the largest speech and language processing teams in Europe. Our lab is a place where engineers, researchers and language experts work together on innovative products for multi-lingual European market. We use cutting edge Artificial Intelligence techniques, big-scale data and adequate computational resources to develop future human language technologies.

We work closely with other Samsung R&D teams to develop the next-generation intelligent personal assistant Bixby. With Bixby we change the way billions of users access, explore and interact with knowledge, information and services. Bixby uses a natural language user interface to perform various tasks on Samsung devices: https://developer.samsung.com/bixby

Come join Samsung Bixby Team and create the future of voice services.


Technologies in use

 • Python (NumPy, Tensorflow),
 • Natural Language Processing (statistical and neural language modelling, named entity recognition, information extraction, evaluation of machine learning models),
 • Data Engineering & Data Science (training & test data collection, data augmentation, text corpus processing, data visualization)

 

We offer:

Team

 • Stable employment in a friendly atmosphere in an international company
 • Participation in realization of interesting projects
 • Possibility of business trips to South Korea
 • Possibility to attend local and foreign conferences
 • Wide range of trainings and a huge support in developing various skills
 • Multidisciplinary and multicultural team
 • Working with the latest technologies on the market
 • Monthly integration budget
 • Flexible working hours 


Equipment

 • Laptop (Windows) and PC workstation (Linux) + 2 external monitors


Benefits

 • Private medical care (possibility to add family members for free, dentist included)
 • Multisport card
 • Life insurance
 • Lunch card
 • A partial reimbursement of the cost of an English language course
 • Possibility to learn Korean for free
 • Variety of discounts (Samsung products, theaters, restaurants)
 • Unlimited free access to Copernicus Science Center in Warsaw for you and your friends
 • Possibility to test new Samsung products

Very well
LinuxBashPython/C/C++/Java

 •  Building, deploying, and improving natural language processing (NLP) and speech recognition models (ASR) for multi-lingual European market,
 • Collaboration with other experts and R&D centers,
 • Collaboration with a team of internal language experts.

Skills and Qualifications 

 • Bachelor's or master's degree in computer science, mathematics, telecommunications or related fields,
 • Knowledge of Linux text shell and scripting (Bash),
 • Experience in at least one programming language: Python or other scripting language, C, C++ or Java,
 • Practical knowledge or strong interest in natural language or speech processing technologies (NLP, ASR) and extraction of knowledge from textual data or related fields,
 • Knowledge of English at a level that enables reading and writing of technical documentation, keeping correspondence and participating in video conferences.


Nice to have

 • Experience with language processing sub-domain(s), e.g. part-of-speech tagging, named entity recognition or language modeling,
 • Background in formal linguistics or computation theory,
 • Practical knowledge of Deep Learning, Neural Networks, data analysis and visualization experience,
 • Knowledge of Spanish/French/German or Italian at B1 level (or above) that allows performing tasks consisting of language resources processing.

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Language courses
 • Conferences
 • Trainings

Relocation package

 • Money for moving expenses

Amenities

 • Bicycle parking
 • Hot beverages
 • Fruits
 • Chill room
 • Integration events
 • Snacks

Samsung R&D Institute Poland jest jednym z największych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce. Nasze biura ulokowane są w Warszawie i Krakowie. To w nich powstaje wysokiej jakości oprogramowanie dla produktów Samsung Electronics. Pracujemy w międzynarodowym środowisku. Współpracujemy ze spółkami zależnymi w Europie, USA i w Azji. Praca naszych inżynierów wpływa na przyszłość działania m.in. flagowych modeli smartfonów i telewizorów, sieci mobilnych, multimediów, produktów AGD, robotów czy inteligentnych budynków.

Nasz zespół składa się z ekspertów z wielu specjalistycznych obszarów. Wspólnie tworzymy środowisko, w którym możemy swobodnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pozostawiamy też przestrzeń do samodzielności, która sprzyja kreowaniu nowatorskich rozwiązań. Razem szukamy niestandardowych odpowiedzi, które pomagają nam tworzyć prawdziwe innowacje.

Jeśli podzielasz naszą wiarę w siłę technologii, która zmienia rzeczywistość, pracujesz z pasją, masz w sobie ciekawość świata i ciągle chcesz się uczyć – to jest miejsce dla Ciebie, a my wiemy, jakie warunki pracy stworzyć, by sprzyjały Twojemu rozwojowi. Szukamy ludzi, którzy potrafią przekuć śmiałe wizje przyszłości w projekty i produkty, które będą służyć milionom ludzi na całym świecie.