Are you a Data Scientist who wants to pioneer advances in biotechnology? Do you have a knack for applying advanced machine learning and generative AI to push the field's boundaries? If so, we invite you to consider joining our outstanding team. As a leading IT and engineering services provider, we offer an innovative and dynamic work environment where your expertise can make a difference.

You will have the opportunity to work on cutting-edge projects driving the biotechnology industry forward. We value creativity, collaboration, and a passion for continuous learning. Our team is made up of talented professionals who are dedicated to pushing the boundaries of what is possible with technology.

If you are ready to take on new challenges and contribute to groundbreaking work, we want to hear from you. Join us and be part of a team that is shaping the future of biotechnology.

Your role:

  • Leading the execution of complex data science projects, ensuring successful and timely delivery
  • Developing and deploying machine learning models to address business challenges, such as predicting outcomes, classifying data, and generating recommendations
  • Utilizing statistical methods to analyze data, test hypotheses, and provide actionable insights
  • Collaborating with various departments to create data-driven strategies and deliver practical insights

  • Proficiency in Python, including experience with PySpark, PyTest, Pylint, and code formatting tools like black
  • Extensive knowledge of machine learning methodologies and generative AI techniques
  • Strong background in applied statistics, encompassing statistical tests, probability distributions, regression analysis, and maximum likelihood estimators
  • Expertise in data transformation and data visualization techniques to solve complex business problems and communicate findings to both technical and non-technical stakeholders
  • Fluency in English at least at the C1 level

Od 2006 roku na rynku, ponad 7500 ekspertów, 2,1 miliarda złotych przychodu, 10-krotny tytuł Great Place to Work – poznajcie Sii, czołowego dostawcę doradztwa​ technologicznego, transformacji cyfrowej oraz usług biznesowych i inżynieryjnych w Polsce. 

Realizujemy projekty dla ponad 200 klientów z całego świata. Naszą misją jest identyfikowanie i promowanie najlepszych pracowników, czyli Power People.

Sii posiada swoje biura w 16 lokalizacjach w Polsce, w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Pile, Częstochowie, Białymstoku, Szczecinie i Gliwicach. 

Dlaczego Sii?

Najlepsze Miejsce Pracy od 2015 - to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy tytuł i wdrażamy nowe pomysły

Dziesiątki fascynujących projektów dla prestiżowych marek z całego świata w różnorodnych technologiach

Stabilność zatrudnienia - kończy się Twój projekt? Chcesz go zmienić? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Stabilność finansowa - 2,1 mld PLN przychodu, brak długów, status preferowanego dostawcy u wielu klientów

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły - taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Dzielimy się zyskiem z pracownikami - w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

Ponad 7 500 ekspertów, od których możesz się uczyć i dzielić doświadczeniem

Stawiamy na Twój rozwój - meetupy, webinary, platforma szkoleniowa i blog technologiczny – Ty wybierasz

Bogaty pakiet benefitów - prywatna opieka zdrowotna, platforma MyBenefit, zniżki na samochody i więcej

Komfortowe miejsce pracy - pracuj w naszych biurach klasy A lub zdalnie

Przyjazna kadra menadżerska - szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości - to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera, z której słyniemy tworzona przez wszystkich Sii Power People

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zerknij tutaj -> www.sii.pl