We are seeking a talented Lead UX/UI Designer to spearhead the redesign of four websites as part of our customer's rebranding and updated offerings. As the Lead UX/UI Designer, you will lead a team of two UX/UI designers and a content editor to ensure the successful execution of these redesign projects. This role requires a blend of UX/UI expertise, stakeholder management skills, and a collaborative approach to deliver exceptional user experiences across multiple web platforms.

Your role

 • Lead the redesign efforts for four websites, ensuring alignment with the company's rebranding goals and updated offerings
 • Establish project timelines, milestones, and deliverables, and ensure adherence to deadlines
 • Provide clear direction and guidance to the UX/UI team members throughout the design process
 • Conduct thorough research to understand the needs, preferences, and behaviors of users across different markets
 • Utilize user personas, journey maps, and other UX research tools to inform design decisions
 • Translate UX research findings into intuitive and visually appealing UI designs for web platforms
 • Develop wireframes, prototypes, and mockups to communicate design concepts and iterate based on feedback
 • Conduct usability testing and gather feedback to identify areas for improvement and optimization
 • Iterate designs based on user feedback, analytics data, and best practices in UX/UI design
 • Mentor and support the professional growth of the UX/UI team members, providing guidance and feedback

 • Bachelor's or Master's degree in Graphic Design, UX/UI Design, or a related field
 • Minimum 6 years of proven experience in UX/UI design, with a strong portfolio showcasing successful website redesign projects
 • Proficiency in design tools such as Adobe Creative Suite, Figma, or similar
 • In-depth knowledge of UX research methodologies, user testing techniques, and best practices in UI design and interface testing
 • Excellent communication skills, with the ability to articulate design concepts and rationale to stakeholders and team members
 • Strong leadership and project management skills, with the ability to prioritize tasks and manage multiple projects simultaneously
 • Experience working in Agile or iterative development environments is a plus

Od 2006 roku na rynku, 8 000 ekspertów, 1,9 miliarda złotych przychodu, 9-krotny tytuł Great Place to Work – poznajcie Sii, najszybciej rozwijającą się firmę IT, transformacji cyfrowej, BPO i inżynierii przemysłowej w Polsce. Realizujemy projekty dla ponad 200 klientów z całego świata. Naszą misją jest identyfikowanie i promowanie najlepszych pracowników, czyli Power People.

Sii posiada swoje biura w 16 lokalizacjach w Polsce, w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Toruniu, Pile, Częstochowie, Białymstoku, Szczecinie i Gliwicach.  

Dlaczego Sii?

Najlepsze Miejsce Pracy od 2015 - to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy tytuł i wdrażamy nowe pomysły

Dziesiątki fascynujących projektów dla prestiżowych marek z całego świata w różnorodnych technologiach

Stabilność zatrudnienia - kończy się Twój projekt? Chcesz go zmienić? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Stabilność finansowa - 1 mld PLN przychodu, brak długów, status preferowanego dostawcy u wielu klientów

 1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły - taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Dzielimy się zyskiem z pracownikami - w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

Ponad 8 000 ekspertów, od których możesz się uczyć i dzielić doświadczeniem

Stawiamy na Twój rozwój - meetupy, webinary, platforma szkoleniowa i blog technologiczny – Ty wybierasz

Bogaty pakiet benefitów - prywatna opieka zdrowotna, platforma MyBenefit, zniżki na samochody i więcej

Komfortowe miejsce pracy - pracuj w naszych biurach klasy A lub zdalnie

Przyjazna kadra menadżerska - szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości - to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera, z której słyniemy tworzona przez wszystkich Sii Power People

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zerknij tutaj -> www.sii.pl