T Hub is a dynamic, forward-thinking initiative where technology matters! We serve as the core of innovation within our organization. It’s a place where best talents converge to ideate, prototype, and implement cutting-edge solutions in international projects held in Deutsche Telekom Group. Have you ever asked yourself whether you'd rather work in a big-tech, software house or startup? At home or in an office? In the telco or IT area? In international teams or those of Poland?

At T Hub, the answer is one - YES!

What’s next?

 • Find yourself a super position -> Apply -> Talk with us -> Find yourself in a superposition
 • We are seeking an experienced Software Architect to provide technical leadership for our transformative Dataspace project.
 • As Software Architect, you will play a crucial role in architecting and planning the project, with a specific focus on Java backend, JavaScript frontend, cloud computing, CI/CD, QA processes, and the planning of service orchestration solutions.
 • If you have a proven track record in architecting complex systems, a deep understanding of Dataspace technologies, and the ability to lead cross-functional teams, we invite you to apply and be a key driver of success for our innovative project.
 • Responsibilities:
 • Architecture Design: Architect and design the Java backend and JavaScript frontend components, ensuring scalability, performance, and adherence to best practices.
 • Cross-Functional Leadership: Provide leadership to cross-functional teams, collaborating with backend developers, frontend developers, QA engineers, and other stakeholders.
 • Cloud Computing Integration: Oversee the integration of cloud computing services (AWS, Azure, GCP) into the project architecture, optimizing for efficiency, scalability, and cost-effectiveness.
 • CI/CD Implementation: Design and implement robust CI/CD pipelines to streamline the development, testing, and deployment processes.
 • Quality Assurance (QA): Collaborate with QA engineers to define and implement comprehensive testing strategies, ensuring the delivery of high-quality software.
 • Service Orchestration Planning: Plan and implement service orchestration solutions to optimize the coordination and management of microservices within the Dataspace project.
 • Technology Stack Evaluation: Stay abreast of emerging technologies, evaluate their applicability to the Dataspace project, and make informed technology stack recommendations.
 • Scalability and Performance Optimization: Address architectural challenges related to scalability and performance, ensuring a responsive and efficient user experience.
 • Documentation: Create and maintain comprehensive documentation for the architecture, design decisions, and implementation details.
 • Collaboration and Communication: Foster a collaborative environment, communicate effectively with technical and non-technical stakeholders, and facilitate knowledge sharing within the team.

Working at T-Mobile’s T Hub will offer you an unique and highly rewarding experience on IT market. As a leader in the telecommunications industry, T-Mobile not only provides a platform to hone your technical skills but also empowers you to be a catalyst for innovation. You'll have the opportunity to work at the forefront of cutting-edge technologies, from 5G to IoT and AI, shaping the future of connectivity.

Our commitment to fostering a diverse and inclusive workplace means you'll collaborate with a wide range of talented professionals, learning and growing together. T-Mobile encourages a culture of continuous learning and development, offering mentorship and support to help you thrive in your career.

 • Bachelor's or master’s degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field.
 • Proven experience as a Software Architect with a focus on Java backend and JavaScript frontend development.
 • Extensive knowledge of Dataspace technologies and their integration into project architectures.
 • Experience with cloud computing platforms such as AWS, Azure, or GCP.
 • Expertise in designing and implementing CI/CD pipelines for efficient software delivery.
 • Strong background in Quality Assurance processes and testing strategies.
 • Experience in planning and implementing service orchestration solutions for microservices.
 • Excellent leadership skills and experience leading cross-functional development teams.
 • Ability to make informed technology stack decisions based on project requirements.
 • Familiarity with scalability and performance optimization principles.
 • Outstanding communication and collaboration skills.

Cześć, tu T-Mobile! 

Jesteśmy firmą technologiczną, a naszym celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla klientów indywidualnych i biznesowych. Jako jedni z pierwszych udostępniliśmy na rynku sieć 5G, oferujemy najlepszej jakości usługi mobilne, a dzięki kilkunastu Data Center zapewniamy całe spektrum usług ICT. Oferujemy wiele usług z zakresu rozwiązań chmurowych oraz cyber bezpieczeństwa. 

W T-Mobile wszyscy żyjemy w świecie magenta! Kolor ten jest nam bliski, bo oznacza wiarę w powodzenie podejmowanych działań, pewność siebie i wytrzymałość. Właśnie tacy jesteśmy jako zespół. W #MagentaTeam stawiamy na wymianę doświadczeń, zwinną pracę i szybko adaptujemy się do zmian

T-Mobile to nie tylko praca. Tworzymy prawdziwą społeczność. Uwielbiamy się łączyć... i nie przestajemy się dzielić – tym, co mamy najlepsze:

 • #MagentaTeam- Fantastyczny zespół ludzi z pasją
 • #Agile- Najnowsze technologie i innowacyjne projekty
 • #StoLat- Dodatkowy dzień urlopu z okazji urodzin lub imienin
 • #Nagrody- Liczne konkursy
 • #ZnamTalent- Program poleceń pracowniczych

Szukasz pracy? Sprawdź co nowego na magentateam.pl i aplikuj, aby samemu doświadczyć naszych magentowych możliwości.